Shirtless
Miami

Miami

Washington, D.C.

Washington, D.C.

Nashville

Nashville

Nashville

Nashville

Ft. Myers, Florida

Ft. Myers, Florida

Gainesville, Florida

Gainesville, Florida

Madrid

Madrid

Geneva

Geneva

Geneva

Geneva

Fort Lauderdale, Florida

Fort Lauderdale, Florida

Nice

Nice

Belgrade, Serbia

Belgrade, Serbia

Austin, Texas

Austin, Texas

Austin, Texas

Austin, Texas